Menighedsrådet

Menighedsrådet er nedsat i henhold til lov om menighedsrådet.
LBK nr. 611 af 06/06 2007

I Tilst sogn består menighedsrådet af :

  • 10 valgte personer.
  • 2 præster.
  • 1 medarbejderrepræsentant.

 

- Menighedsrådet vælger fra- eller udenfor sin midte en kirkeværge.
- Kirkeværgen refererer til formanden for kirke- og kirkegårdsudvalget.
- Menighedsrådets møder bekendtgøres ved opslag på hjemmesiden,
på biblioteket og i Tilst-Kasted Sognegård.

Mødedatoer fremgår af kalenderen til højre.
Alle møder er offentlige.
Menighedsrådets beslutninger træffes på møderne.

 

Menighedsrådets hovedopgaver er at:

  • Administrere kirkens og præsteembedets indtægter og bestyre
    kirkens og præsteembedets faste ejendom efter de regler der er fastsat.
  • Fastsætte tidspunkt for faste gudtjenester.
  • Sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem menigheden, præster,
    ansatte og menighedsrådet.

 

Bemærk: Ny struktur i Tilst Menighedsråd pr. 1. jan. 2017

Menighedsrådsmøde - Tilst mr. i Sognegården

24jan kl. 10:00

Babysalmesang i Sognegården

Babysalmesang er for børn i alderen 0-10 måneder sammen med deres forældre. Det …

24jan kl. 10:00
26jan kl. 09:30

Højskoledage - Jørgen Skammeritz Nielsen: "En Irlandsrejse"

Jørgen Skammeritz Nielsen har tidligere boet på den irske vestkyst, og i dette …

26jan kl. 09:30
28jan kl. 10:30

Højmesse i Tilst Kirke: Karin Rank Gottlieb

Læs dagens tekst tekst på linket.

 

28jan kl. 10:30
29jan kl. 14:00

Åben Sognegård

Har man lyst til at hygge sig med andre, er dette arrangement en oplagt mulighed. …

29jan kl. 14:00