Menighedsrådet

(Bemærk at kalenderen i det orange faneblad også medtager menighedsrådsmøder for Kasted)

 

Menighedsrådet er nedsat i henhold til lov om menighedsrådet.
LBK nr. 611 af 06/06 2007

I Tilst sogn består menighedsrådet af :

  • 10 valgte personer.
  • 2 præster.
  • 1 medarbejderrepræsentant.

 

- Menighedsrådet vælger fra- eller udenfor sin midte en kirkeværge.
- Kirkeværgen refererer til formanden for kirke- og kirkegårdsudvalget.
- Menighedsrådets møder bekendtgøres ved opslag på hjemmesiden,
på biblioteket og i Tilst-Kasted Sognegård.

Mødedatoer fremgår af kalenderen på denne side.
Alle møder er offentlige.
Menighedsrådets beslutninger træffes på møderne.

 

Menighedsrådets hovedopgaver er at:

  • Administrere kirkens og præsteembedets indtægter og bestyre
    kirkens og præsteembedets faste ejendom efter de regler der er fastsat.
  • Fastsætte tidspunkt for faste gudtjenester.
  • Sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem menigheden, præster,
    ansatte og menighedsrådet.

 

Bemærk: Ny struktur i Tilst Menighedsråd pr. 1. jan. 2017

Menighedsrådsmøde - Tilst mr. i Sognegården

11maj kl. 18:00

Menighedsrådsmøde i Tilst

Offentlig adgang for alle interesserede borgere der vil høre om beslutninger og …

11maj kl. 18:00
09jun kl. 19:00

Tilst: offentligt orienteringsmøde ang. menighedsrådsvalget d. 15. september

Ta' del i kirken.

Deltag på Tilst Sogns opstillingsmøde denne tirsdag i maj, hvor der …

09jun kl. 19:00

Information om menighedsrådet

Sammensætning

Udvalg

Mødereferater