Medarbejdere og præster

Sognepræst: Lars Lindgrav Sörensen
Tlf. 3060 5438
https://www.facebook.com/larslindgravsorensen?hc_location=ufi
Træffes 10.00 - 11.00 mandag - torsdag, desuden efter aftale
Fredag fri
E-mail : lsl@km.dk


Sognepræst : Karin Rank Gottlieb (Kbf)
Langeløkke 14, 8381 Tilst
Tlf: 2947 4270
Træffes mandag, onsdag og torsdag kl. 12.00 - 13.00
tirsdag kl. 10.00 - 11.00
Fredag fri
E-mail : krg@km.dk


Sognepræst: Rita Skov Possienke
Tlf: 2127 9141
Træffes på tlf. torsdag 10.00 - 11.00
Træffes i Sognegården torsdag 11.00 - 12.00
E-mail : rsp@km.dk


Kordegn: Christian Tuemand
Tlf.: 8624 1881
Træffes i kirkekontorets åbningstid
E-mail : ct@km.dk


Organist: Marianne Nørholm Villadsen
Tlf: 2264 3832
E-mail: marianne@korinord.dk


Kirkesanger, Jakob Pedersen
Tlf: 2521 5800
E-mail : jakoborama@gmail.com


Kirketjener: Allan Damby
Tlf: 8624 1931
Træffes tirs-tors kl. 10.00 - 11.00


Kirke- og kommunikationsmedarbejder: Morten Begtrup
Tlf: 8624 1931
Træffes man-fre kl 9.00 - 12.00, undtagen torsdag
E-mail : mobe@km.dk


Leder af spilleholdet "Blå Boks": Morten Bytofte
Tlf: 3029 5664
Træffes torsdag eftermiddag
E-mail : mortenbytofte@gmail.com


Menighedsrådet i Tilst Sogn

Formand 
Jørgen T. Lystbæk
Brynhøjvænget 84, Tilst
Tlf.: 8624 1304 - 2053 0077


Næstformand
Susanne Dalsgaard
Østerløkken 38, Tilst
Tlf.: 2853 7142


Kasserer & Kontaktperson
Birte Kirstine Giedekier
Havkærtoften 19, Tilst
Tlf. 8624 2771 - 2174 2771


Underskriftsberettiget
Grethe Seierup
Græsvangen 239, Tilst
Tlf. 5151 7720


Øvrige medlemmer:

Herdis Fuglbjerg
Kronborgvej 1A, Tilst


Lajla Wöhlk
Kronborgvej 25, Tilst


Kristian Værge
Søbakkevej 52, Tilst


Kirsten Marie Larsen
Havkærtoften 13, Tilst


Hanne Pedersen
Stenkelbjergvej 4, Tilst


Kirsten Ebbesen
Ertebjerg 3a, Tilst


Kirkeværge (ikke medlem af rådet)
Harry Hoffmann


Bygningssagkyndig
(ikke medlem af rådet) Vakant

Menighedsrådet i Kasted Sogn

Formand
Arne Bach Anthonsen
aan@dukamail.dk
Tlf: 8624 3132
mobil: 2010 0841 


Næstformand
Karsten Jøker Hansen 
Kassererkarsten.joeker.hansen@mail.dk
Tlf: 2066 5366


Kirkeværge
Anni Britt Mørch
britt.moerch@gmail.com
Tlf: 2814 7396


Kontaktperson
Finn Bjerregaard Nielsen
bjerregaaar30@gmail.dk
Tlf.: 8624 0182


Menigt medlem
Tenna Filbært Påhlman
tenna@paahlman.dk
Tlf: 5153 1881