Åbningstider/Praktiske oplysninger

Kirkekontoret har til huse i Sognegården
Havkærvej 9 8381 Tilst

Tlf: 8624 1881
E-mail: tilst.sogn@km.dk

Kirkekontorets Åbningstider:
mandag til fredag : kl. 09.30 - 12.30
torsdag desuden : kl. 15.00 - 17.00

OBS! På helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december (Juleaftensdag) og 31. december (Nytårsaftensdag) er kontoret lukket.

Administrativ medarbejder (kordegn) Christian Tuemand

Fødsel - Dåb - Navngivning

En ugift mor og en far kan anmelde faderskab ved at afgive en digital "omsorgs- og ansvarserklæring" på www.borger.dk. Ansvarserklæringen kan også afgives med digital underskrift, såfremt begge forældre har en digital signatur. Dette skal dog gøres inden 14 dage efter barnets fødsel. Erklæringen giver fælles forældremyndighed.

Det forudsætter:

  • at begge forældre er fyldt 18 år og ikke under værgemål
  • at moren ikke er gift
  • at moren ikke har været gift med en anden mand end barnets far indenfor de sidste 10 måneder før barnets fødsel
  • at moren ikke er separeret ved fødslen

 

Blanketten findes på www.personregistrering.dk, hvor omsorgs- og ansvarserklæringen også kan afgives digitalt, såfremt begge forældre har en digital signatur.

Når barnet skal døbes:

Forældrene henvender sig til kirkekontoret, hvor dåbstidspunktet aftales. De skal oplyse navn på barnet samt navne og adresser på mindst 2 faddere. Når dåben har fundet sted udstedes en fødsels- og dåbsattest. 
(Læs mere om dåben her)

Når barnet skal navngives:

Forældrene skal gå på www.borger.dk.

Bryllup
Når to skal giftes:

I god tid før vielsen henvender parret sig på kirkekontoret. Her medbringes prøvelsesattest (der udstedes af rådhusets vielseskontor), dåbsattester samt navne og adresser på 2 vidner (oftest fædrene) 
(Læs mere om bryllup her).

Dødsfald
Når der er dødsfald i familien:

Anmeldelse sker senest 2 dage efter dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, d.v.s. sognepræst eller kirkekontor. Dette sker dog almindeligvis gennem et bedemandsfirma, som sørger for de nødvendige aftaler med præst og graver m.v. 
(Læs mere om begravelse her).