Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder: Anton Dalgaard, træffes personligt på Tilst Kirkegård hver mandag kl. 9.00-11.00
Der er samarbejdsaftale mellem Tilst- og Brabrand Kirkegård.

Kirkegårdslederen kan desuden kontaktes på:

Gedingvej 4, 8381 Tilst - tlf.: 8626 2120
E-mail: brabrandkirkegaard@gmail.com

Alle spørgsmål vedr. vedligeholdelse, forlængelse eller nedlæggelseaf gravsteder rettes til kirkegårdslederen.

Kirke- og kirkegårdsudvalgsformand:

  • Vedligeholdelse af kirken.
  • Varetager kirkegårdens drift
  • Sikrer at vedtægter for kirkegården overholdes

Vedtægt for Tilst Kirkegård

Kirkegårdsvedtægt og priser