Hjertevenner

Hjerteven med Kasted Kirke:

I 2009 siden begyndte Kasted Kirke med at annoncere for, at man kunne blive hjerteven med kirken. Det vil sige, at man kan knytte sig til kirken uden ellers at have tilknytning til Kasted by og sognet. Hjemmesiden bringer hermed en opdatering om ordningen. Ca. 40 personer har til dato ladet sig registrere som hjertevenner. Heriblandt har flere holdt vielse og barnedåb i kirken. Dermed er ordningen efterhånden blevet en succes, som er kommet for at blive.

Bliv Hjerteven med Kasted Kirke:

Menighedsråd og præster ved Kasted Kirke inviterer medlemmer af Folkekirken til at knytte venskabsbånd med kirken. Glemt alt om snærende sognebånd og sognebåndsløsninger. I Kasted Kirke kan folk med hjertet på rette sted få et kirkeligt hjem. Normalt skal personer have tilknytning til en kirke for at få kirkelige handlinger det pågældende sted eller de skal løse sognebånd fra deres bopælssogn til en præst ved en anden kirke. I Kasted har man - så vidt vides - for første gang i dansk kirkehistorie valgt, at personer kan knytte sig til en kirke uden ellers at have tilknytning og uden at løse sognebånd. Personer der fx bor i Tilst Sogn kan med denne ordning få kirkelige handlinger i Kasted. Før kunne det ikke lade sig gøre uden tilknytning til Kasted, og man kunne heller ikke løse sognebånd, da Kasted og Tilst deler præster.

Formålet med denne ordning er, at det gerne skulle have en gavnlig virkning på antallet af kirkegængere til gudstjenester, sogneaftener og mange andre begivenheder, hvor Kasted Kirke er arrangør. Med hjertevennerne øges antallet af sognebørn nemlig betragteligt. I dag er der under 200 bosiddende medlemmer af Folkekirken i Kasted, men med hjertevenneordningen bliver der på sigt flere mennesker til at holde Kasted Kirke levende.

Hvis du er interesseret i at blive hjerteven, kan du henvende dig til vores præster, Karin Rank Gottlieb eller Lars Lindgrav Sörensen.