Gravmonumenter

På Kasted Kirkegård findes et nyklassicistisk monument fra 1803 over ægteparret til Kærbygård, Ancher og Anna Maria Mørch Secher

Monumentet hævdes at være det eneste af sin art i Jylland. En del af marmoret fra stenen vides at stamme fra overskud af det norske Gjellebækmarmor fra Marmorkirken i København, som Kong Chr.9. gav sin tilladelse til at anvende i monumentet.

Relieffet tilskrives billedhuggeren Nicolai Dajon. Billedet er fra afsløringen juni 2009 og venligt stillet os til rådighed af fotograf Ulrich Schnell.

Marmorstelen*) har i tidens løb undergået en delvis forvitring, og menighedsrådet har i årevis arbejdet for at skaffe midler til en nødvendig og gennemgribende renovering af det bevaringsværdige monument.

I  begyndelsen af 2009 lagde man sidste hånd på værket med genopmalingen af den næsten ulæselige tekst.

 

*) En stele er en sten eller et træstykke der anvendes til monumenter og oftest er højere end den er bred.