Du er her: 

Ved du, hvad du kan bruge din kirke til?

7 gode grunde til at betale sin kirkeskat med glæde

Den 1. januar 2019 var der 4.339.511 medlemmer af Folkekirken. Det er 74,7 procent af alle indbyggere i Danmark. Og i undersøgelsen ”Hvad forventer folket af kirken?” (Center for kirkeforskning, Københavns Universitet, 2015) svarer 70 procent, at de har haft kontakt med Folkekirken en eller flere gange i løbet af 2014.

Men hvad er det egentlig, man er en del af, når man er medlem af folkekirken? Folkekirken er mange ting. Her ser vi på syv af de områder, Folkekirken er med til at fremme:

Kristendommen

Folkekirken handler helt grundlæggende om det kristne budskab. Nogle medlemmer tror meget. Andre tror lidt. Nogle kalder sig selv kristne og siger, at de tror på Gud. Andre kalder sig selv kulturkristne, og siger, at de tror på, at der er noget større, og at de synes, at de kristne værdier er vigtige. Folkekirken er rummelig, og tro og tvivl går hånd i hånd. Men altid med udgangspunkt i kristendommen.

Et sted til det store i livet

For mange familier er kirken med til at skabe rammen om livets store begivenheder. Både de glædelige og de sørgelige. Den er et sted i en hektisk hverdag, der insisterer på at skabe rum til refleksion. Og så er den et sted, hvor man kan komme både med sin taknemmelighed, og lægge noget af det fra sig, som tynger, så man ikke skal bære det alene. Nogle bruger gudstjenesten til det. Nogle bruger kirkerummet. Og nogle har en samtale med præsten, der er vant til at lytte og tale om de store ting i livet.

Et væld af aktiviteter

Folkekirkens aktiviteter spænder vidt. Fra højmessen søndag formiddag med sine ritualer og genkendelighed, over forskellige typer gudstjenester i løbet af ugen til et hav af forskellige aktiviteter i sognegården og lokalområdet for børn, unge, børnefamilier, midaldrende og seniorer. Under fanebladet "De To Sogne" kan man øverst ved hver kirke, læse om aktiviteterne i henholdsvis Tilst og Kasted Sogne.

Hertil kommer alt det, der ikke lige foregår i den lokale kirke, som f.eks. sjælesorg på nettet og podcasts med eksistentielt indhold. Eller præster med opgaver andre steder end i den lokale kirke som f.eks. hospitalspræster, fængselspræster, udlandspræster og præster, der er en del af beredskabet i forbindelse med ulykker.

Menneskesyn

I Folkekirken møder man et menneskesyn, hvor alle mennesker er lige meget værd. Du er ikke mindre værd, fordi du er arbejdsløs. Eller mere værd, fordi du har en betydningsfuld stilling. Du har værdi, fordi du er til. Det samme har alle andre mennesker, og derfor skal alle behandles som værdifulde. Det er vigtigt at blive mindet om i en tid, hvor meget handler om, hvad vi præsterer, koster samfundet og bidrager med. Og det minder folkekirken konstant om i både ord og handling – i sine fællesskaber, i sit frivillige sociale arbejde, og i de ord, der bliver sagt fra prædikestolen.

Musik, kunst og kultur

Kirken er en vigtig bidragsyder, når det gælder tilbud inden for musik, kunst og kultur. Både kirkerummet og Sognegården er fulde af musik. Koncerter, sangaftener, børnekor, voksenkor, den fælles salmesang og meget mere. Sommetider bliver Folkekirken kaldt for landets største koncertudbyder, men sikkert er det i hvert fald, at de lokale kirker er en vigtig del af fødekæden for sangere og klassisk musik og musikere. Kirken er også et sted, hvor mange mødes til foredrag, debatter, filmaftener, samtalesaloner, læseklubber og lignende. Og så har landets kirker en unik samling af kunst. Det gælder både ældre og moderne kirkekunst. Bliv f.eks. inspireret til at besøge kirker med moderne kirkekunst på www.modernekirkekunst.dk.

Historie, kulturarv og traditioner

Kristendommen har sat sit præg på Danmark i over 1000 år, og mange af vores værdier og traditioner udspringer herfra. Kirken er en del af vores historie. Når vi kigger rundt i landskabet og ser de klassiske hvidkalkede landsbykirker på hver en bakketop. Når vi tænker på generationerne før os, der også har stået i kirken med deres nyfødte barn, eller når de skulle sige farvel til et kært familiemedlem. Og når vi ønsker naboer og venner glædelig jul efter en stemningsfuld gudstjeneste juleaften.

Fællesskab

Folkekirken lægger stor vægt på fællesskaber. Lige fra fællesskabet blandt babysalmesangsmødrene, der deler en fase af livet med andre i samme situation, til fællesskabet under gudstjenesten, hvor man mødes på tværs af alder, baggrund, uddannelse og politiske holdninger. Ofte mødes vi mest med folk, der ligner os selv, men i kirken kommer mange forskellige mennesker. Her kan man blive klogere på, hvad andre tænker om livet, dele erfaringer og finde nye fællesskaber. Og så er kirken og sognegården et lokalt samlingssted især i de mindre byer.
 

Der er mange andre grunde til at være medlem af Folkekirken. Både lavpraktiske og værdimæssige. Hvorfor er du medlem? Hvad bruger du din kirke til? Og hvad kunne du tænke dig at bruge den til?

Vi byder dig og alle andre interesserede - velkommen i vores fællesskab.

Del dette: