Du er her: 

Det er nu muligt at ansøge om julehjælp for 2018

Tilst Sogns menighedspleje frigiver hermed ansøgningsskemaer for årets julehjælp samt en liste over hvilke madvarer julepakken indeholder.

Skemaet skal være Tilst-Kasted Kirkekontor i hænde senest fredag d. 7. december, hvad enten det indsendes eller afleveres personligt på kontoret.

Julepakken udleveres i Sognegården fredag d. 21. december i tidsrummet kl. 17.00-19.00.

Pakken der udleveres, er en købmandspakke med varer til julemiddagen. Hjælpen ydes fortrinsvis til familier bosiddende i Tilst Sogn med hjemmeboende børn.

Med venlig hilsen

Tilst Sogns Menighedspleje.

Ansøgningsskema 2018.pdf

Julepakkens indhold.pdf

Del dette: