Valget 2020

Vi har haft menighedsrådsvalg i Tilst sogn

Følgende er blevet valgt til menighedsrådet:

Jørgen Tang Lystbæk

Susanne Dalsgaard

Hanne Pedersen

Laila Wöhlk

Troels Wöhlk

Gitte Marie Bomholt

Torben Nielsen

Jesper Larsen

Jette Hansen

Stedfortrædere

Filip Baun

Torkil Petersen

ORIENTERING OM AFSTEMNINGSVALG

Der kan indgives andre kandidatlister senest tirsdag d. 13. oktober 2020. En kandidatliste skal indleveres på en af Kirkeministeriet godkendt formular. Der skal vælges ni medlemmer til menighedsrådet i Tilst. Der skal også være seks stillere for en kandidatliste. Menighedsrådets funktionsperiode er to år. En kandidatliste kan afleveres på kirkekontoret: Havkærvej 9, 8381 Tilst, hvor der er åben Man-fre 09.30-12.30 + tors. 15.00-17.00.


Menighedsrådet

(Bemærk at kalenderen i det orange faneblad også medtager menighedsrådsmøder for Kasted)

I Tilst sogn består menighedsrådet af:

 • 10 valgte personer.
 • 2 præster.
 • 1 medarbejderrepræsentant.

 

- Menighedsrådet vælger fra- eller udenfor sin midte en kirkeværge.
- Kirkeværgen refererer til formanden for kirke- og kirkegårdsudvalget.
- Menighedsrådets møder bekendtgøres ved opslag på hjemmesiden,
på biblioteket og i Tilst-Kasted Sognegård.

Mødedatoer fremgår af kalenderen på denne side.
Alle møder er offentlige.
Menighedsrådets beslutninger træffes på møderne.

 

Menighedsrådets hovedopgaver er at:

 • Administrere kirkens og præsteembedets indtægter og bestyre
  kirkens og præsteembedets faste ejendom efter de regler der er fastsat.
 • Fastsætte tidspunkt for faste gudtjenester.
 • Sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem menigheden, præster,
  ansatte og menighedsrådet.

Sammensætning

Formand
Jørgen T. Lystbæk
Brynhøjvænget 84, Tilst
Tlf.: 8624 1304 - 2053 0077

Send besked som sikker mail til Jørgen


Næstformand (fungerende kassérer)
Susanne Dalsgaard
Østerløkken 38, Tilst
Tlf.: 2224 2664

Send besked som sikker mail til Susanne


Kontaktperson
Hanne Pedersen
Stenkelbjergvej 4, 8381 Tilst
Tlf. 2238 5560

Send besked som sikker mail til Hanne


Sekretær og personalerepræsentant

Christian Tuemand: 8624 1881


Underskriftsberettiget / bemyndiget
Susanne Dalsgaard


Øvrige medlemmer:
Herdis Fuglbjerg
Kronborgvej 1A, Tilst

Laila Wöhlk
Kronborgvej 25, Tilst

Kirsten Marie Larsen
Havkærtoften 13, Tilst

Hanne Pedersen
Stenkelbjergvej 4, Tilst

Kirsten Ebbesen
Ertebjerg 3a, Tilst

Jytte Withen
Søhøjen 52, Tilst


Kirkeværge (ikke medlem af rådet)
Harry Hoffmann


Bygningssagkyndig
(ikke medlem af rådet) Vakant


Udvalg

Menighedsrådet har nedsat følgende udvalg. Vil du i kontakt med én af formændene sker det gennem Kirkekontoret.

 

Udvalg, udvalgsformænd og hovedopgaver

Kirke- og kirkegårdsudvalget: Jytte Withen (formand), Susanne Dalsgaard, Kirsten Larsen, Herdis Fuglbjerg

 • Vedligeholdelse af kirken.
 • Varetager kirkegårdens drift.
 • Skal sikre at vedtægter for kirkegården overholdes.


Præsteboligudvalget: (formand, afventes), Herdis Fuglbjerg, Finn Bjerregaard (Kasted), Karsten Jøker Hansen (Kasted)

 • Skal sikre at boligerne har den rigtige vedligeholdelsesstandard.

 

Aktivitetsudvalget: Marianne Nørholm Villadsen (formand), Birthe Schmidt (næstformand), Laila Wöhlk, Kirsten Larsen, Kirsten Ebbesen, Rita Skov Possienke, Karin Rank Gottlieb, Hanne Pedersen

 • Skal udarbejde forslag inklusive budget til de aktiviteter der skal foregå i kirke og sognegård.

 

Sognegårdsudvalget: Hanne Pedersen (formand), Herdis Fuglbjerg, Finn Bjerregaard (Kasted), Karsten Jøker Hansen (Kasted)

 • Skal varetage den daglige af drift af Sognegården.

 

Skole- og kirke: Karin Rank Gottlieb (formand), Susanne Dalsgaard

 • Skal formidle et samarbejde mellem Tilst Skole og menighedsrådet.

 

APV-udvalget: Hanne Pedersen (formand), Allan Damby, Laila Wöhlk

 • Skal sikre at det rigtige arbejdsmiljø er til stede.

 

Tilst-Kasted Kirkeblad: Lars Lindgrav Sörensen (ansvarlig redaktør), Karin Rank Gottlieb, Karsten Jøker Hansen, Rita Skov Possienke

 • Ansvarshavende redaktør sørger for den røde tråd. Udgiver tre blade årligt.

 

Valgudvalg: Lars Lindgrav Sörensen (formand), Susanne Dalsgaard, Laila Wöhlk

FolkekirkeINFO: Karin Rank Gottlieb

Menighedsrådsmøde - Tilst mr. i Sognegården

Ingen begivenheder fundet.


Referater fra Menighedrådsmøderne i Tilst

Referater fra menighedsrådsmøder i 2020

Mødereferat nr. 1/2020 fællesmøde for Tilst og Kasted (februar)

Mødereferat nr. 2/2020 (maj)

Mødereferat nr. 3/2020 (juni)

Mødereferat nr. 4 4/2020 (oktober)

Mødereferat nr. 5 5/2020 (november)

 

Referater fra menighedsrådsmøder i 2019

Mødereferat nr. 1/2019 (marts)

Mødereferat nr. 2/2019 (april)

Mødereferat nr. 3/2019 (maj)

Mødereferat nr. 4/2019 (august)

Mødereferat nr. 5/2019 fællesmøde for Tilst og Kasted (september) - Tillægsmøde om sakristiet

Mødereferat nr. 6/2019 (oktober)

Mødereferat nr. 7/2019 (november)

 

Referater fra menighedsrådsmøder i 2018

Mødereferat nr. 1/2018 fællesmøde for Tilst og Kasted (februar)

Mødereferat nr. 2/2018 (marts)

Mødereferat nr. 3/2018 (april)

Mødereferat nr. 4/2018 (maj)

Mødereferat nr. 5/2018 (august)

Mødereferat nr. 6/2018 fællesmøde for Tilst og Kasted (september)

Mødereferat nr. 7/2018 (oktober)

Mødereferat nr. 8/2018 (november)

 

Referater fra menighedsrådsmøder i 2017

Mødereferat nr. 1/2017 (januar)

Mødereferat nr. 2/2017 fællesmøde for Tilst og Kasted (februar)

Mødereferat nr. 3/2017 (marts)

Mødereferat nr. 4/2017 (april)

Mødereferat nr. 5/2017 (maj)

Mødereferat nr. 6/2017 (juni)

Mødereferat nr. 7/2017 (august)

Mødereferat nr. 8/2017 fællesmøde for Tilst og Kasted (september)

Mødereferat nr. 9/2017 (oktober)

Mødereferat nr. 10/2017 (november)

 

Referater fra menighedsrådsmøder i 2016

Mødereferat nr. 1/2016 (januar)

Mødereferat nr. 2/2016 fællesmøde for Tilst og Kasted (februar)

Mødereferat nr. 3/2016 (marts)

Mødereferat nr. 4/2016 (april)

Mødereferat nr. 5/2016 (maj)

Mødereferat nr. 6/2016 (juni)

Mødereferat nr. 7/2016 (august)

Mødereferat nr. 8/2016 fællesmøde for Tilst og Kasted (september)

Mødereferat nr. 9/2016 (oktober)

Mødereferat nr. 10/2016 (november)

 

Referater fra menighedsrådsmøder i 2015

Mødereferat nr. 1/2015 (januar)

Mødereferat nr. 2/2015 fællesmøde for Tilst og Kasted (februar)

Mødereferat nr. 3/2015 (marts)

Mødereferat nr. 4/2015 (april)

Mødereferat nr. 5/2015 (maj)

Mødereferat nr. 6/2015 (juni)

Mødereferat nr. 7/2015 (august)

Mødereferat nr. 8/2015 fællesmøde for Tilst og Kasted (september)

Mødereferat nr. 9/2015 (november)

 

Referater fra menighedsrådsmøder i 2014

Mødereferat nr. 1/2014 (januar)

Mødereferat nr. 2/2014 fællesmøde for Tilst og Kasted (februar)

Mødereferat nr. 3/2014 (marts)

Mødereferat nr. 4/2014 (april)

Mødereferat nr. 5/2014 (maj)

Mødereferat nr. 6/2014 (juni)

Mødereferat nr. 7/2014 (august)

Mødereferat nr. 8/2014 fællesmøde for Tilst og Kasted (september)

Mødereferat nr. 9/2014 (oktober)

Mødereferat nr. 10/2014 (november)