Praktiske oplysninger

Når barnet skal døbes:

Forældrene henvender sig til kirkekontoret, hvor dåbstidspunktet aftales. De skal oplyse navn på barnet samt navne og adresser på mindst 2 faddere. Når dåben har fundet sted udstedes en fødsels- og dåbsattest. 
(Læs mere om dåben her)

Når et barn skal navngives:

Forældrene henvender sig på kirkekontoret, hvor de oplyser navnet på barnet og får straks en fødsels- og navneattest.

Bryllup

I god tid før vielsen henvender parret sig på kirkekontoret. Her medbringes prøvelsesattest (der udstedes af rådhusets vielseskontor), dåbsattester samt navne og adresser på 2 vidner (oftest fædrene) 
(Læs mere om bryllup her).

Dødsfald

Anmeldelse sker senest 2 dage efter dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, d.v.s. sognepræst eller kirkekontor. Dette sker dog almindeligvis gennem et bedemandsfirma, som sørger for de nødvendige aftaler med præst og graver m.v. 
(Læs mere om begravelse her).

Ind- og udmeldelse af Folkekirken:

Indmeldelse i Folkekirken sker gennem dåben. Genindmeldelse sker via henvendelse til kirkekontor eller præst. Udmeldelse sker gennem henvendelse til kirkekontoret. 
Folk der melder sig ud af Folkekirken opfordres til at give deres familie/pårørende besked om udmeldelsen, da ikke-medlemmer bisættes/begraves uden gejstlig (præsters) medvirke.

Anmelde faderskab

En ugift mor og en far kan anmelde faderskab ved at afgive en digital "omsorgs- og ansvarserklæring" på www.borger.dk. Ansvarserklæringen kan også afgives med digital underskrift, såfremt begge forældre har en digital signatur. Dette skal dog gøres inden 14 dage efter barnets fødsel. Erklæringen giver fælles forældremyndighed.

Det forudsætter:

  • at begge forældre er fyldt 18 år og ikke under værgemål
  • at moren ikke er gift
  • at moren ikke har været gift med en anden mand end barnets far indenfor de sidste 10 måneder før barnets fødsel
  • at moren ikke er separeret ved fødslen

Blanketten findes på www.personregistrering.dk, hvor omsorgs- og ansvarserklæringen også kan afgives digitalt, såfremt begge forældre har en digital signatur.