Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Derfor er det en rigtig festdag i både Tilst Kirke og Kasted Kirke, hver gang et lille barn bliver døbt.
Barnet bliver døbt i den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne "ja" til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet, som forældre eller faddere siger vi "ja tak" på barnets vegne.
Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen. Herudover der én familiegudstjeneste første lørdag i måneden, hvori der også er dåb.

Hvis dit barn skal døbes, kan du ringe til kirkekontoret og bestille tid samt høre mere om alt det praktiske. Ca. 1 uge før dåben henvender præsten sig og aftaler tid til dåbssamtale, hvori han/hun fortæller mere om dåben, dens betydning og alt det praktiske.

Et barns fødsel skal anmeldes senest 14 dage efter fødslen. Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til kirkekontoret eller præsten i morens sogn. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren underskrive en "omsorgs- og ansvarserklæring" digitalt senest 14 dage efter fødslen.

Den relevante ansøgning skal udfyldes på www.borger.dk - og blanketterne kan ses på www.personregistrering.dk

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du udfylde og sende blanketten ”Navngivning” digitalt (www.borger.dk) til kirkekontoret.

Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger.
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal enten selv være døbt i Folkekirken eller indenfor en folkekirkelig anerkendt kristen trosretning (dvs. katolsk, ortodoks, metodisk, baptistisk, adventistisk eller indenfor andre evangeliske kristne frikirkesamfund, f.eks. Pinsekirken) Folkekirken anerkendte trosretninger - markér "Kristne" trossamfund på den blå cirkel

I skal desuden oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.
Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste én af fadderne eller forældrene, men det er ikke et krav.

Sådan foregår dåben

En dåb i Tilst Kirke er som regel en del af søndagens gudstjeneste eller ved en selvstændig dåbsgudstjeneste. Kasted Kirke har lejlighedsvise højmesser hvor der kan være dåb, men ellers afholdes der særlige familie- og dåbsgudstjenester den første lørdag på måneden, efter forældrenes ønske. 

Dåbsforældrene bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.
Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.
Præsten starter med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud.
Derefter kommer vi til den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.

  • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer (med barnets fulde navn)
  • N.N. "Forsager (fornægter) du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?" - "Ja!"
  • "Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber?" - "Ja!"
  • "Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?" - Ja!
  • "Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?" - "Ja!"
  • "Vil du døbes på denne tro?" - "Ja!"
  • Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud, søn og Helligånd – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Så fortsætter gudstjenesten. Sammen med præsten går dåbsfamilien som de første ud af kirken ved gudstjenestens afslutning.
Hvis det bliver nødvendigt, er der mulighed for at gå ud i våbenhuset med barnet, hvor I kan trøste det, skifte ble eller hvad der nu er brug for.

Hvad skal barnet hedde?

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skulle hedde.
Man må ikke kalde sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Ankestyrelsens hjemmeside kan man finde en liste over godkendte fornavne: https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/navne/navnelister/godkendte-fornavne

Traditioner

I Tilst Kirke og Kasted Kirke giver vi ”Børnebibelen” som gave, når et barn bliver døbt.