Begravelse/Bisættelse

Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde, og indeholder det kristne budskab om opstandelse som ramme herom. Ved ceremonien kan man mindes det liv der var, sige tak til den afdøde og få sat ord på mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

I dagene efter et dødsfald, skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse praktiske spørgsmål. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Dødsattest fra lægen

Det første der sker i forbindelse med et dødsfald, er en officiel registrering af døden gennem en dødsattest. Der skal altid skrives en dødsattest - uanset om dødsfaldet sker i egen bolig, på hospitalet eller et helt tredje sted. Denne attest bliver udformet nogle timer efter døden er indtruffet, og når der er registreret mindst ét sikkert dødstegn.

Dødsattesten skal altid udfyldes af en læge. Den skal ifølge gældende lov indberettes digitalt af lægen - en kopi på papir kan efterfølgende udleveres til bedemanden, som bruger den i sit fortsatte arbejde med papirerne.

Kontakt en bedemand

Ethvert dødsfald skal anmeldes af nærmeste pårørende til begravelsesmyndigheden, det vil sige til sognepræsten/kirkekontoret i afdødes bopælskommune, senest to dage efter dødsfaldet.

BEMÆRK: I realiteten betyder det dog, at det (oftest) er bedemanden, der udfylder anmodningen digitalt om begravelse/kremering for familien og sørger for familien og samtidig sørger for, at den afleveres til begravelsesmyndigheden. Har du kontakt til-/eller skal du have kontakt med en bedemand, behøver du altså ikke foretage dig noget med hensyn til anmeldelse og anmodning.

På anmodningen skal det oplyses hvor og hvornår, begravelseshandlingen skal finde sted. Sognepræsten sørger herefter for at give skifteretten, folkeregisteret og socialforvaltningen besked om dødsfaldet.

Anmeldelsen kan ses her: Anmodning om begravelse el. ligbrænding.pdf

Besøget hos bedemanden

Ordningen af begravelse/bisættelse overlades almindeligvis til en bedemand, som kan ordne det hele med dødsannoncen som grundlag, herunder bestilling af gravsten, anmodning om en kirkelig handling, bestilling af blomster mm. Bedemanden har stor erfaring på dette område og kan stille en stor mængde relevant informationsmateriale til rådighed for de pårørende.

Der er dog ikke noget til hinder for, at de pårørende selv kan arrangere en begravelse eller bisættelse.

Til mødet med bedemanden medbringes, hvis muligt, følgende vigtige papirer:

  • Dødsattest (obligatorisk, oftest papirkopi udleveret fra lægen)
  • Anmodning om begravelse/ligbrænding (obligatorisk)
  • Fødsels-eller dåbsattest på afdøde (hvis muligt)
  • Vielsesattest på afdøde (hvis muligt)
  • Navnebevis fra afdøde (i tilfælde af navneforandring)
  • Adoptionsbevilling (hvis muligt)
  • Skilsmisse- og seperationsbevilling (hvis muligt)
  • Testamente eller optegnelser vedr. bisættelsen
  • Dokumentation for en evt. afdød ægtefælle (hvis muligt)

Samtale med præsten

Før begravelsen/bisættelsen har de pårørende til den afdøde en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen/bisættelsen. Man drøfter særlige ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det ordnet? Måske har de pårørende nogle ønsker? Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.

Samtalen er desuden et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Han/hun er faktisk uddannet til det, og det kan være rart at snakke med én, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det.

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen/bisættelsen starter i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Hvis man har specielle ønsker til salmer eller andet, ordnes det i samtalen forinden.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med at kisten køres til krematoriet, og senere finder en nedsættelse af urnen sted på en ønsket kirkegård.

Tilst- og Kasted Sogn har hver en kirkegård, beliggende ved kirkerne.

Læs mere om valg af kirkegård på 

Kirkeministeriet - valg af kirkegård og gravsted