Kirkegårdskontoret - Tilst

Kirkegårdsleder: Anton Dalgaard, træffes personligt på Tilst Kirkegård hver mandag kl. 9.00-11.00
Der er samarbejdsaftale mellem Tilst- og Brabrand Kirkegård.

Kirkegårdslederen kan desuden kontaktes på:

Gedingvej 4, 8381 Tilst - tlf.: 8626 2120
E-mail: brabrandkirkegaard@gmail.com

Alle spørgsmål vedr. vedligeholdelse, forlængelse eller nedlæggelse af gravsteder rettes til kirkegårdslederen.

Kirke- og kirkegårdsudvalgsformand:

  • Vedligeholdelse af kirken.
  • Varetager kirkegårdens drift
  • Sikrer at vedtægter for kirkegården overholdes

Kirkegårdsvedtægt og Kirkegårdstakster - Tilst

Se Kirkegårdsvedtægten her

Se priserne og kirkegårdstaksterne for 2020-21: her


Kirkegårdskontoret - Kasted

Kirke- og kirkegårdsudvalgsformand: 

  • Vedligeholdelse af kirken.
  • Varetager kirkegårdens drift
  • Sikrer at vedtægter for kirkegården overholdes

 

Kirkegårdsleder: Anton Dalgaard, træffes på Tilst Kirkegård hver mandag kl. 9.00-11.00
tlf.: 8626 2120
E-mail: brabrandkirkegaard@gmail.com

Alle spørgsmål vedr. vedligeholdelse, forlængelse eller nedlæggelse
af gravsteder rettes til kirkegårdslederen.

 

PRISLISTE FOR GRAVSTEDER MM. PÅ KASTED KIRKEGÅRD

Takster for pleje og vedligeholdelse

Kirkegårdsvedtægt og Kirkegårdstakster - Kasted

Se Kirkegårdsvedtægten her