Praktiske oplysninger

Når et barn skal døbes:

Forældrene henvender sig til kirkekontoret, hvor dåbstidspunktet aftales. De skal oplyse navn på barnet samt navne og adresser på mindst 2 faddere. Når dåben har fundet sted udstedes en fødsels- og dåbsattest.

Når et barn skal navngives:

Forældrene henvender sig på kirkekontoret, hvor de oplyser navnet på barnet og får straks en fødsels- og navneattest.

Når to skal giftes:

I god tid før vielsen henvender parret sig på kirkekontoret. Her medbringes prøvelsesattest (der udstedes af rådhusets vielseskontor), dåbsattester samt navne og adresser på 2 vidner (oftest fædrene)

Når der er dødsfald i familien:

Anmeldelse af dødsfaldet sker til begravelsesmyndigheden d.v.s. kirkekontoret. Dette sker dog almindeligvis gennem et bedemandsfirma, som sørger for de nødvendige aftaler med præst og graver m.v.

Ind- og udmeldelse af Folkekirken:

Indmeldelse i Folkekirken sker gennem dåben. Genindmeldelse sker via henvendelse til kirkekontor eller præst. Udmeldelse sker gennem henvendelse til kirkekontoret. 
Folk der melder sig ud af Folkekirken opfordres til at give deres familie/pårørende besked om udmeldelsen, da ikke-medlemmer bisættes/begraves uden gejstlig (præsters) medvirken.