Menighedsrådet

Næste menighedsrådsmøde finder sted i fællesskab med Tilst Sogn, mandag d. 18. februar 2019 kl. 18.00 i Tilst-Kasted Sognegård. Menighedsrådet byder alle interesserede velkommen.

                                                                                                                                                           

 

 RÅDETS SAMMENSÆTNING:

Arne Bach Anthonsen, formand

aan@dukamail.dk

Tlf: 8624 3132, mobil: 2010 0841 


Karsten Jøker Hansen, næstformand, Kasserer

karsten.joeker.hansen@mail.dk 

Tlf: 2066 5350


Anni Britt Mørch, kirkeværge

britt.moerch@gmail.com

Tlf: 2814 7396


Finn Bjerregaard Nielsen, kontaktperson

bjerregaaar30@gmail.dk

Tlf.: 8624 0182


Søren Follmann

sfollmann@gmail.com

Tlf: 4283 5691