Menighedsrådet

Arne Bach Anthonsen, formand

aan@dukamail.dk

Tlf: 8624 3132, mobil: 2010 0841 


Karsten Jøker Hansen, næstformand, Kasserer

karsten.joeker.hansen@mail.dk 

Tlf: 2066 5366


Anni Britt Mørch, kirkeværge

britt.moerch@gmail.com

Tlf: 2814 7396


Finn Bjerregaard Nielsen, kontaktperson

bjerregaaar30@gmail.dk

Tlf.: 8624 0182


Tenna Filbært Påhlman

tenna@paahlman.dk

Tlf: 5153 1881