Kirkegårdskontoret

Kirke- og kirkegårdsudvalgsformand: Jytte Withen

  • Vedligeholdelse af kirken.
  • Varetager kirkegårdens drift
  • Sikrer at vedtægter for kirkegården overholdes

 

Kirkegårdsleder: Anton Dalgaard, træffes på Tilst Kirkegård hver mandag kl. 9.00-11.00
tlf.: 8626 2120
E-mail: brabrandkirkegaard@gmail.com

Alle spørgsmål vedr. vedligeholdelse, forlængelse eller nedlæggelse
af gravsteder rettes til kirkegårdslederen.

 

PRISLISTE FOR GRAVSTEDER MM. PÅ KASTED KIRKEGÅRD

Takster for pleje og vedligeholdelse

Kirkegårdsvedtægter i Kasted

Kirkegårdsvedtægter