Sikker formular er den e-mail løsning, som skal anvendes, såfremt der skal kommunikeres med en borger om personfølsomme oplysninger (eksempelvis e-mails som indeholder cpr-nr.).

Menighedsrådet kan også anvendes det fra sognets side på Sogn.dk.

På dette link kan man sende sikker post