Sogneaftener/koncerter

Kasted Menighedsråd arrangerer sogneaftener flere gange om året.
Sogneaftenerne omfatter både koncerter og foredrag af vidt forskellig
karakter.

En enkelt gang har der været fortælleraften, hvor kastedboere, der har
boet her en halv- eller en hel menneskealder - har fortalt om landsbyen
og dens mennesker.

Kalenderbegivenheder i Kasted

20okt kl. 16:00

Dåbstræf i Kasted Kirke - gudstjeneste for alle nulevende dåbsbørn: Karin Rank Gottlieb

Jubilæum for gamle "dåbsbørn", døbt Kasted Kirke.

NB: (billedet til højre er et …

20okt kl. 16:00