Fredagsfamilie

Arrangementer.

De kommende arrangementer for Fredagsfamilien ses i kalenderen, der på denne side både omfatter både Kasted og Tilst Sogne.

Fredagsfamilien mødes ca. hver 3. fredag i Tilst-Kasted Sognegård
til fælles spisning kl. 18.00.

Derefter er der samvær om forskellige aktuelle emner. Desuden kan
der i løbet af året være udflugter m.m. Aftenen afsluttes med at
Fredagsfamiliens værter læser den kommende søndags tekst,
hvorefter vi sammen beder Fader Vor.

Fredagsfamilien er en åben familie, hvor alle er meget velkomne.

Ring og hør nærmere.

Anne Marie & Aage Pedersen

Tlf. 2072 6978

Fredagsfamilien i Sognegården

Ingen begivenheder fundet.