Mindesamvær

Tilst-Kasted Sognegård kan lejes til mindesamvær i forbindelse med begravelser og bisættelse, såfremt der ikke foregår andre arrangementer denne dag.

Lokaleleje er kr. 400,- for ét lokale og kr. 800 for to lokaler. Der kan max. være 40 personer i ét lokale og 100 personer når begge lokaler lægges sammen.

Arrangementet må højst vare 4 timer, og de almindelige regler for lån af Sognegården skal overholdes.

De pårørende skal selv medbringe eller bestille alt, hvad der skal bruges til arrangementet.....

....det være sig kaffe, te, øl, vand, sukker, fløde, smørrebrød, kage, servietter, lys, duge osv.

 

Lokale 1 og/eller 2 kan bestilles via kirkekontoret på tlf. 8624 1881, ved personligt fremmøde eller på mail tilst.sogn@km.dk