Retningslinjer for Corona

Gudstjenester:

Vi er glade for at vi kan holde gudstjenester i Tilst og Kasted kirker. 

Der er forholdsregler på grund af Corona, vi sammen skal tage hensyn til.

  • I Tilst kirke må vi maksimalt være et sted mellem 28-52 personer, når vi synger. Dette antal afhænger af hvor mange personer der kommer fra samme husstand eller har daglig kontakt, da kravet om 2 meters afstand ikke gælder her.
  • I Kasted kirke må vi maksimalt være et sted mellem 10-30 personer, når vi synger. Dette antal afhænger af hvor mange personer der kommer fra samme husstand eller har daglig kontakt, da kravet om 2 meters afstand ikke gælder her.
  • Er man syg eller har symptomer skal man ikke deltage i gudstjenesterne.
  • Der er håndsprit
  • Vi holder afstand, undlader at give hånd og sørger for mindst muligt fysisk kontakt.
  • Der holdes altergang efter præsternes anvisninger. Vi bruger en-gangs bægre.

 

Anden kirkelig handling:

Vi er glade for, at vi kan tilbyde dåb, vielser, bisættelser/begravelser og anden kirkelig handling.

  • Når deltagerne kommer fra samme husstand eller har daglig kontakt, kan vi efter aftale ”pakke” kirkerne i grupper.
  • Der kan være op til 52 personer i Tilst kirke og 30 personer i Kasted kirke.
  • Ved udendørs begravelser må der max være 50 personer.

Dåb kan foregå i gudstjenesten på søndage til gudstjenesterne, hvis der ikke er mange gæster og ellers på tidspunkter i løbet af ugen efter aftale.


Mundbind

Her på tegningen kan du se hvordan siddepladserne fordeler sig i Tilst kirke. For at holde god afstand sidder vi ikke på pladserne med kryds over, 


Her på tegningen kan du se hvordan siddepladserne fordeler sig i Kasted kirke. For at holde god afstand sidder vi ikke på pladserne med kryds over,