Folkekirkens Familiestøtte

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard overrækker en donation på 4.560 kr til forhenværende koordinator Lise Møller Nissen og den nuværende, Helene Rygaard Jensen.

Stressede morgener, hvor alle kommer skævt ud af døren. Skænderier med teenageren. Børn, der næsten ikke er til at hive væk fra skærmen. Det er ikke nemt at være forælder. Og en gang imellem kan det være godt at have en udefra at sparre med om hverdagen i familien.

Tilst- og Kasted Sogne er medejere af Folkekirkens Familiestøtte, som støtter forældre, der gerne vil have en bedre hverdag. Støtten kan bestå af personlig sparring fra en forældreven eller via et kursusforløb.

 

Tilbud til børnefamilier

Du kan altid kontakte den lokale koordinator og få personlig sparring til udfordringer i familielivet. Derudover tilbyder Folkekirkens Familiestøtte velafprøvede forløb for børnefamilier:

-Forældreven

-Plej jeres parforhold eller Partjek

-Vejen videre efter skilsmisse

-Sunde skærmvaner i familien

 

Bliv forældreven

Som frivillig forældreven støtter du forældre i at skabe de forandringer i familien, som forældrene ønsker. Hvis du er rolig og god til at lytte, og du kan sætte dig ind i andres perspektiver, er det måske noget for dig.

 

Kontakt din lokale koordinator

Helene Rygaard Jensen

Tlf.: 51 60 01 88

E-mail: hrj@km.dk

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Lokal facebookside:  https://www.facebook.com/folkekirkensfamiliestotteaarhus/